Acest acord reflectă cerințele Regulamentului European privind Protecția Datelor( GDPR), care intră în vigoare începând cu 25 mai 2018. Serviciile oferite de către firma COMBIST S.R.L. se conformează acestor reglementări GDPR, iar prezentul act vă oferă detalii privind această conformitate.

 

Acordul este un act adițional la Termenii de prestare a serviciilor de către compania COMBIST S.R.L. și Client. Clientul intră în acest acord în numele său propriu și în numele filialelor sale autorizate (filiale aparținătoare de client, care beneficiază de serviciile companiei COMBIST S.R.L.).

 

Regulamentul European privind protecția datelor sau GDPR înseamnă: începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679 al Parlamentului și Consiliului European cu privire la protecția persoanelor fizice, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera mișcare a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor) (“GDPR”); și (ii) Directiva 2002/58/EC privitoare la Datele cu caracter personal și la protecția confidențialității în cadrul sectorului comunicărilor electronice și la implementările sale naționale aplicabile (în fiecare caz, prevederile pot fi modificate sau înlocuite).

 

Domeniu de aplicare

 

Acest Acord se aplică numai în cazul în care COMBIST S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în numele clientului, aceste date cu caracter personal fiind supuse Legilor Uniunii Europene, ale zonei Economice Europene și/sau ale statelor membre, și/sau ale Elveției, și/sau ale Regatului Unit cu privire la protecția datelor. Părțile sunt de acord să respecte termenii și condițiile din prezentul act referitor la astfel de date cu caracter personal.

 

Dintre COMBIST S.R.L. și Client, Clientul este controlorul datelor cu caracter personal, iar COMBIST S.R.L. este Procesatorul acestor date în numele Clientului. Nimic din Acord nu va împiedica COMBIST S.R.L. să folosească sau să distribuie orice date, pe care, COMBIST S.R.L. le va colecta în alt mod și le va prelucra în mod independent de utilizarea Serviciilor de către Client.

 

Clientul este de acord să își respecte obligațiile de controlor în conformitate cu Legile privind Protecția Datelor, respectând prelucrarea Datelor cu caracter personal și toate instrucțiunile de prelucrare și este de acord că a informat și a obținut toate aprobările și drepturile necesare pentru ca COMBIST S.R.L. să prelucreze datele cu caracter personal și să furnizeze serviciile conform acestui act.

 

În calitate de procesator, COMBIST S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal numai și numai în următoarele scopuri: 1. prelucrarea în scopul furnizării Serviciilor în conformitate cu Acordul; 2. prelucrarea în scopul efectuării oricăror pași necesari punerii în aplicare a Acordului; și 3. pentru a se conforma oricăror alte instrucțiuni rezonabile furnizate de Client, în măsura în care acestea respectă termenii prezentului Acord și numai în conformitate cu instrucțiunile legale și documentate ale Clientului.

 

COMBIST S.R.L. gestionează datele clientului furnizate de către acesta prin următoarele activități de prelucrare: 1. Stocare și alte tipuri de prelucrări necesare pentru furnizarea Serviciilor, 2.oferirea de suport tehnic și asistență clientului, 3. divulgarea, conform cerințelor legale sau altor prevederi prezentate în Acord.

 

Clientul este de acord ca COMBIST S.R.L. să aibă dreptul de a folosi și divulga aceste date în scopuri comerciale legitime, precum facturarea, gestionarea contului, suport tehnic, vânzări sau promovare. În măsura în care oricare astfel de date sunt considerate date cu caracter personal conform Legilor privind Protecția Datelor, COMBIST S.R.L. este Controlorul unor astfel de date și va prelucra în consecință aceste date, respectând Legile privind Protecția Datelor.

 

Securitate

 

COMBIST S.R.L. va implementa și va păstra măsuri de securitate tehnică și organizațională corespunzătoare, pentru a proteja Datele cu caracter personal în fața Incidentelor de Securitate și pentru a păstra securitatea și confidențialitatea Datelor cu caracter personal. COMBIST S.R.L. se va asigura că angajații COMBIST S.R.L. trebuie să respecte obligația de confidențialitate corespunzătoare.

 

Rapoarte

 

COMBIST S.R.L. va oferi în continuare răspunsuri scrise (în mod confidențial) la toate solicitările rezonabile de informații efectuate de către Client, inclusiv răspunsuri la chestionarele privind securitatea informațiilor și la audit, pe care Clientul (în mod rezonabil) le consideră necesare pentru confirmarea faptului că COMBIST S.R.L. respectă prezentul act, în condițiile în care Clientul nu își va exercita acest drept mai mult de o dată pe an.

 

Returnarea sau ștergerea datelor

 

În momentul dezactivării serviciilor, COMBIST S.R.L. va șterge toate datele cu character personal, cu excepția cazului în care i se va solicita contrariul. În acest caz, COMBIST S.R.L. va izola și păstra în siguranță aceste date.

 

Cooperare

 

În măsura în care Clientul nu poate accesa în mod independent Datele cu caracter personal relevante, în cadrul Serviciilor, COMBIST S.R.L. va lua în considerare (pe cheltuiala Clientului) tipul de procesare, va oferi o cooperare rezonabilă, pentru asistarea Clientului cu ajutorul măsurilor tehnice și organizaționale corespunzătoare, în limitele posibilităților, pentru a răspunde oricăror cereri de la persoane sau de la autoritățile responsabile cu aplicarea protecției datelor, în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal, în baza Acordului.

 

 

 

Copyright 2024 © Cabana Vanatorilor. All rights reserved.

| GDPR